Zápisy 2017

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2017

Zasedání AS dne 18. 4. 2017

Zápis č. 8/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Legislativa

 3. Ekonomika

 4. Jednací řád AS PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 4. 4. 2017

Zápis č. 7/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Volba předsednictva AS PedF UK

 3. Administrativa

 4. Zpráva z jednání legislativní komise

 5. Zpráva předsedy Ekonomické komise AS PedF UK

 6. Zprávy z AS UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 21. 3. 2017

Zápis č. 6/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Volby do AS PedF UK a AS UK

 3. Informace o přípravě předpisů

 4. Jednání Ekonomické komise


Zasedání AS dne 7. 3. 2017

Zápis č. 5/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Principy dělení prostředků na programy Progres řešené na naší fakultě

 2. Institucionální akreditace

 3. Další zprávy z rektorátu a vedení fakulty

 4. Administrativa

 5. Volby

 6. Konkurzy

Zasedání AS dne 21. 2. 2017

Zápis č. 4/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder

 3. Výběrová řízení na fakultě

 4. Volba členů senátu do pracovních komisí

 5. Zpráva předsedy volební komise J. Straceného

 6. Zpráva z Legislativní komise AS PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 7. 2. 2017

Zápis č. 3/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových studentských senátorů a administrativa

 2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK (Dalibor Neckář)

 3. Diskuze k dlouhodobému záměru

 4. Prodloužení funkčního období doc. I. Špirka

 5. Informace o VŘ na vedoucího TPO

 6. Informace k náhradním prostorám za budovu v Celetné ulici

 7. Informace z jednání komise pro vícekriteriální hodnocení

 8. Projednání zprávy o stavu VŠ

 9. Různé


Zasedání AS dne 24. 1. 2017

Zápis č. 2/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Administrativa

 3. Volba studentského místopředsedy AS PedF UK

 4. Volby do AS PedF UK

 5. Informace z RUK

 6. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder

 7. Strategický záměr


Zasedání AS dne 10. 1. 2017

Zápis č. 1/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Administrativa

 3. Schvalování rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2017

 4. Vyhlášení voleb do AS

 5. Práce na Volebním řádu a Jednacím řádu

 6. RůznéPoslední změna: 23. duben 2017 22:52 
Sdílet na: