Termíny přijímacích zkoušek

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes Studijní informační systém (SIS). Informace uchazeči přijde do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč po přihlášení do Informačního systému. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Řádný termín přijímacích zkoušek:

10. 4. - 13. 4. 2017, talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána

Příloha k pozvánce na talentové zkoušky


Upozornění pro letošní maturanty: Vzhledem k tomu, že se dne 11. 4. 2017 konají písemné maturitní zkoušky z českého jazyka, budou se v tento den konat talentové zkoušky pouze pro uchazeče do navazujícího magisterského studia a pro uchazeče, kteří maturitní zkoušky absolvovali již v předchozích letech. Přesné termíny talentových zkoušek naleznete v Informační systému a v pozvánce.


Upozornění pro uchazeče na bakalářský obor Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání: 1. kolo přijímací zkoušky (písemná část) se bude konat v pondělí 12. 6. 2017. Do 2. kola (talentová zkouška) postoupí maximálně 60 uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů. Přesný termín 2. kola bude upřesněn po vykonání 1. kola přijímací zkoušky.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


12. 6. - 23. 6. 2017 pro prezenční i kombinovanou formu studia


Test obecných studijních předpokladů je stanoven na 12. 6. 2017 pro prezenční i kombinovanou formu studia


Test z pedagogicko-psychologické přípravy pro navazující magisterské studijní obory Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ je stanoven na 19. 6. 2017 pro prezenční i kombinovanou formu studia.


Náhradní termín přijímacích zkoušek:

2. 5. - 5. 5. 2017, náhradní termín talentových přijímacích zkoušek (hudební, tělesná, výtvarná výchova)


3. 7. - 4. 7. 2017, náhradní termín


Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky


Harmonogram přijímacího řízení - Opatření děkana č. 3/2017


Poslední změna: 17. květen 2017 18:02 
Sdílet na: