Nástěnka studijního oddělení


NÁHRADNÍ ZÁPIS STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ:

  • 25. 09. 2017 * 13:00 - 15:00 hod.


***

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V ZÁŘÍ 2017:

  • 04. 09. 2017 z důvodu náhradního termínu zápisu do 1. roku studia

  • 05. - 08. 09. 2017 z důvodu zápisů pro 2. a vyšší ročníky

  • 25. 09. 2017 z důvodu náhradního termínu zápisu

  • 26. 09. 2017 z důvodu imatrikulací


***


ZÁPIS STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ:

  • 05. 09. * 09:00 - 10:30 / 13:00 - 14:30

  • 06. 09. * 09:00 - 10:30 / 13:00 - 14:30

  • 07. 09. * 09:00 - 10:30 / 14:00 - 17:00

  • 08. 09. * 09:00 - 10:30 / ---


Studenti se dostaví ke své paní referentce s připraveným Průkazem studenta a Evidenčním listem (příp. s Potvrzením o studiu).

Návod k zápisu naleznete zde.

***

Začátek zápisu (registrace) do předmětů a rozvrhu pro zimní semestr 2017/18 bude dne 11. 09. 2017 rozfázován dle následujícího rozpisu:


1. ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

13:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

14:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

15:00 hod.

prezenční

bakalářské

16:00 hod.


2. a vyšší ročníky:

forma studia

druh studia

začátek zápisu

kombinovaná

magisterské, navazující magisterské

17:00 hod.

prezenční

magisterské, navazující magisterské

18:00 hod.

kombinovaná

bakalářské

19:00 hod.

prezenční

bakalářské

20:00 hod.


***

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V OBDOBÍ:

1) 01. 07. – 31. 07. 2017

Út   09:00 – 11:00 hod

Čt   13:00 – 15:30 hod


Zrušeny:

25. 07. 2017 z důvodu zápisů do 1. ročníku


2) 01. 08. - 31. 08. 2017 SO uzavřeno (s výjimkou nahlížení uchazečů do materiálů)


3) INFORMACE PRO UCHAZEČE

Počínaje dnem 13. 07. 2017 je umožněno každý čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod. nahlížení uchazečů do materiálů.


Pozn. Tato úprava zahrnuje rovněž agendu celoživotního vzdělávání.


***


Harmonogram akademického roku je zveřejněn na Úřední desce.


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


Archív aktualit
Poslední změna: 8. září 2017 08:21 
Sdílet na: