Poplatky za rigorózní řízení

Za konzultace a využití dalších služeb se platí již při podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, výše úhrady a další informace viz nové Opatření děkana č. 11/2016 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky.
Poslední změna: 4. červen 2016 11:49 
Sdílet na: