Náležitosti a návod na vložení rigorózní práce

Obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání rigorózní práce stanovuje Opatření děkana č. 8/2015 a jeho aktualizovaná příloha týkající se rigorózních prací (změna názvu univerzity na "Univerzita Karlova").


Na konec práce se vkládají 2 listy:

"Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce"

"Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce"


V případě uznání diplomové /disertační práce:

  • na začátek se vloží titulní list s nadpisem "Rigorózní práce" atd. (viz opatření děkana – příloha k rigorózním pracem) – budou tedy 2 titulní listy - rigorózní a diplomová /disertační práce

  • na konec se vloží "Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce" a "Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce" (viz výše)

  • nechá se svázat do desek s nápisem "Rigorózní práce"


Rigorózní práci je podle Opatření děkana č. 8/2015 nutno odevzdat a vložit do SIS také v elektronické podobě. Elektronická podoba musí být identická s písemnou a odevzdána ve stejném termínu společně s tištěnou podobou. Návod na vložení práce do SIS najdete zde.


Bez vložení práce do SIS nelze obhajobu konat! Vložení do SIS je povinné i v případě, že práce je uznána.


Termíny státních rigorózních zkoušek, termíny odevzdání přihlášky a odevzdání práce jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném v sekci "opatření děkana" na úřední desce fakulty.
Poslední změna: 22. květen 2017 11:40 
Sdílet na: