Převzetí diplomu bez promoce

Převzetí rigorózního diplomu mimo promoci:


Rigorózní diplom si můžete převzít nejdříve následující středu po uskutečněné promoci, a poté kteroukoli středu v době od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod. na Rektorátu UK, Ovocný trh 3–5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, kancelář č. 211, odd. Celoživotního vzdělávání (zvoňte na oddělení CŽV).


Z velmi závažných důvodů je možné domluvit individuální termín vyzvednutí na tel. 224 491 679.


Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci.


Poslední změna: 28. říjen 2016 10:49 
Sdílet na: