Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality. Vykonání zkoušky vyučující zapíše do SIS a pro oddělení vědy vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce na předepsaném formuláři.


 • Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS


 • Obecné informace pro studenta doktorského studia


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2016/17 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  18. 11. 2016

  19. 12. 2016

  19. 01. 2017

  20. 02. 2017

  20. 03. 2017

  19. 04. 2017

  19. 05. 2017

  19. 06. 2017

  19. 07. 2017

  18. 08. 2017

  19. 09. 2017

  19. 10. 2017

  20. 11. 2017

  19. 12. 2017 Poslední změna: 8. září 2016 10:20 
Sdílet na: