Hudební teorie a pedagogika

Obor - Hudební teorie a pedagogika


Kurz: METODOLOGIE Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2016 v prostorách katedry psychologie od 9 - 13 hodin s povinnou účastí a od 14 - 16 hodin práce v týmech, kde mohou studenti s časem pracovat dle vlastního uvážení dohody v týmu.Výuka má charakter interaktivního workshopu a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, time management, etika ve výzkumu a publikační etika, zapojení do výzkumných projektů)

2. skupinová práce na zadaném projektu, prezentace výzkumných projektů se simulací grantové výzvy

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce ve skupinách. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v semináři.

Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, věku, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz


Seznam předmětů nabízených katedrou hudební výchovy PedF UK


OD0408101 Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu

(doc. H. Váňová)

OD0408102 Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovy

(PaedDr. A. Tichá)

OD0408104 Estetika interpretace hudebního díla

(prof. S. Pecháček)

OD0408108 Dějiny a literatura nástroje

(doc. J. Palkovská)

OD0408109 Hudební interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

(doc. J. Palkovská, prof. M. Nedělka, doc. S. Pecháček)

OD0408110 Didaktika a metodika nástrojové interpretace

(doc. L. Tichá, externí odborník)

OD0408111 Dějiny hudby jako východisko ke specifické problematice

(doc. J. Palkovská, externí odborník)

OD0408112 Komplexní analýza skladeb

(prof. Nedělka)

OD0408115 Didaktika hlasové výchovy a teorie hlasového projevu

(Dr. A. Tichá)

OD0408116 Specifická problematika hudební teorie a pedagogiky

(prof. Nedělka)

OD0408117 Hudební psychologie

(doc. Váňová)

OD0408118 Metodika sborového zpěvu

(prof. Pecháček)
Poslední změna: 22. červen 2016 14:03 
Sdílet na: