Formální a technické informace k disertační práci


Opatření děkana fakulty č. 8/2015 a příloha č. 2 tohoto opatření, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných disertačních prací  viz  Opatření děkana fakulty č. 8/2015 a příloha č. 2


Upozornění na změnu názvu Univerzity Karlovy v Praze

na základě novely zákona o VŠ dochází od 1. 9. 2016 ke změně názvu, a to pouze na Univerzita Karlova
Poslední změna: 7. říjen 2016 11:24 
Sdílet na: