Často kladené dotazy (FAQ)

Aktuálně:


  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes Studijní informační systém (SIS). Informace uchazeči přijde do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč po přihlášení do Informačního systému. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému.


Příloha k pozvánce na přijímací řízení


________________________________________________________________________________


Odvolání


Upozorňujeme, že jediným závazným dokumentem o přijetí či nepřijetí ke studiu je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které obdrží každý uchazeč do vlastních rukou.


Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává děkanovi Pedagogické fakulty (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1). Odvolacím orgánem je rektor.


________________________________________________________________________________

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení a odpovědi na ně naleznete zde .


Poslední změna: 17. květen 2017 17:56 
Sdílet na: