Často kladené dotazy (FAQ)

Upozorňujeme, že jediným závazným dokumentem o přijetí či nepřijetí ke studiu je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které obdrží každý uchazeč do vlastních rukou.


Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává děkanovi Pedagogické fakulty

(Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1). Odvolacím orgánem je rektor.


Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení a odpovědi na ně naleznete zde .


Poslední změna: 12. prosinec 2016 10:34 
Sdílet na: