Termíny státních rigorózních zkoušek

Termín SRZ je zveřejněn v harmonogramu daného akademického roku na úřední desce fakulty.


Aktuální termín: 6. 2. až 10. 2. 2017Poslední změna: 3. únor 2017 12:44 
Sdílet na: