Harmonogram akademického roku 2016/17

Harmonogram akademického roku 2016/17

Zápisy do studia

Zápis pro přijaté do 1. roku studia

kombinované studium

26.07.2016

prezenční studium

27.07.2016 a 28.07.2016

Náhradní termín zápisu do 1. roku bc. a mgr. studia

kombinované studium

02.09.2016 a 29.09.2016

prezenční studium

02.09.2016 a 29.09.2016

Úvodní soustředění studentů přijatých do 1. roku studia – PS i KS

05.09.2016 a 06.09.2016

Imatrikulace – PS i KS

26.09.2016 až 27.09.2016

Zápis studentů do 2. a vyššího roku studia na studijním oddělení, PS i KS1

07.09.2016 až 09.09.2016

Náhradní termín zápisu studentů do 2. a vyššího roku studia, PS i KS

29.09.2016


Registrace do předmětů a přihlašování do rozvrhu v SIS – zimní semestr

Zahájení registrace do předmětů ve studijním plánu a rozvrhu, PS i KS

19.09.2016 od 12:00

Registrace do všech předmětů (pro studenty všech fakult UK)

26.09.2016 od 07:00

Konec registrace předmětů a rozvrhu, PS i KS

02.10.2016 ve 24:00

Definitivní zápis studijním oddělením na základě registrace a kontroly rekvizit

(překlopení dat)

17.10.2016


Registrace do předmětů a přihlašování do rozvrhu v SIS – letní semestr

Zahájení registrace do předmětů ve studijním plánu a rozvrhu, PS i KS

30.01.2017 od 12:00

Registrace do všech předmětů (pro studenty všech fakult UK)

06.02.2017 od 12:00

Konec registrace předmětů a rozvrhu, PS i KS

12.02.2017 ve 24:00

Definitivní zápis studijním oddělením na základě registrace a kontroly rekvizit

(překlopení dat)

03.03.20172


Události akademického roku – zimní semestr

Začátek / konec semestru

01.10.2016 / 19.02.2017

Průběžná výuka

10.10.2016 až 22.12.2016

03.01.2017 až 07.01.2017

Bloková výuka - kombinované studium

(volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)

03.10.2016 až 08.10.2016

a dále dle studijního plánu

Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací katedrami

do 14.10.2016

Zadání bakalářských a diplomových prací3

viz poznámka

Den otevřených dveří

07.12.2016 a 02.02.2017

Děkanský den

27.10.2016

Prázdniny

23.12.2016 až 02.01.2017

Zkouškové období

16.01.2017 až 19.02.2017


Události akademického roku - letní semestr

Začátek / konec semestru

20.02.2017 / 30.09.2017

Průběžná výuka prezenční studium

Průběžná výuka kombinované studium

27.02.2017 až 20.05.20174

27.02.2017 až 20.05.2017

Bloková výuka - kombinované studium

(volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)

20.02.2017 až 25.02.2017

a dále dle studijního plánu

Děkanský den

08.03.20175

Rektorský den

17.05.2017

Prázdniny

01.07.2017 až 31.08.2017

Ukončení výuky v předmětech posledního roku studia (dle standardní trajektorie)

13.05.2017 (11 týdnů)

Zkouškové období6

29.05.2017 až 30.06.2017
Termíny státních závěrečných zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia

Promoce pro termín SZZ v září 2016 (předpokládaný termín)

Bc. 16. a 22.11.2016

Mgr. 24.11.2016


Zimní semestr / zimní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

09.12.2016

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 14.11.2016

do 09.12.2016

Období SZZk7

09.01.2017 až 27.01.2017

Promoce (předpokládaný termín)

Bc. 23.03.2017

Mgr. 24.03.2017


Letní semestr / letní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

21.04.2017

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 27.03.2017

do 21.04.2017

Období SZZk8

22.05.2017 až 09.06.20179

Promoce (předpokládaný termín)

Mgr. 21.07.2017

Bc. 17., 18. a 19.7.2017


Letní semestr / podzimní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

14.07.2017

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 05.06.2017

do 23.06.2017

Období SZZk10

04.09.2017 až 22.09.2017

Promoce (předpokládaný termín)

termín bude upřesněn


Termíny státních rigorózních zkoušek

Jarní termín SRZ

SRZ jarní termín

06.02.2017 až 10.02.2017

Odevzdání přihlášek ke zkušebnímu termínu SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě

do 02.12.2016

Promoce jarní termín

termín bude upřesněn


Podzimní termín SRZ

SRZ podzimní termín

04.09.2017 až 15.09.2017

Odevzdání přihlášek ke zkušebnímu termínu SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě

do 02.06.2017

Promoce podzimní termín

termín bude upřesněn


Závazný harmonogram přijímacích zkoušek bude vyhlášen samostatným opatřením děkanky dle nařízení v opatření rektora č. 4/2016 vydaného pro přijímací řízení 2017/18.

Poznámky

1

K zápisu na studijní oddělení se student může dostavit průběžně v červnu a červenci 2016, pokud má splněné podmínky pro postup do dalšího úseku studia. K zápisu si student přinese evidenční list a podepsaný výpis splněných studijních povinností ze SIS.

2

Opatření děkana 4/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/17

3

Zadání bakalářské a diplomové práce doporučeno min. 6 měsíců úřed ukončením studia dle standardní doby studia.

4

Opatření děkana 5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/17

5

Opatření děkana 5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/17

6

Zkoušky je možné konat po dohodě se zkoušejícím i v presemestrálním období, nejpozději však do 08.09.2017.

7

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.

8

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.

9

Opatření děkana 5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/17

10

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.


Poslední změna: 15. únor 2017 10:00 
Sdílet na: