Harmonogram akademického roku 2017/18

Harmonogram akademického roku 2017/18

Zápisy do studia

Zápis pro přijaté do 1. roku studia

kombinované studium

25.07.2017 a 27.07.2017

prezenční studium

25.07.2017 a 27.07.2017

Náhradní termín zápisu do 1. roku bc. a mgr. studia

kombinované studium

04.09.2017 a 25.09.2017

prezenční studium

04.09.2017 a 25.09.2017

Úvodní soustředění studentů přijatých do 1. roku studia – PS i KS

05.09.2017 a 06.09.2017

Imatrikulace – PS i KS

26.09.2017 až 27.09.2017

Zápis studentů do 2. a vyššího roku studia na studijním oddělení, PS i KS1

05.09.2017 až 08.09.2017

Náhradní termín zápisu studentů do 2. a vyššího roku studia, PS i KS

25.09.2017


Registrace do předmětů a přihlašování do rozvrhu v SIS – zimní semestr

Zahájení registrace do předmětů ve studijním plánu a rozvrhu, PS i KS

11.09.2017 od 12:00

Registrace do všech předmětů (pro studenty všech fakult UK)

18.09.2017 od 07:00

Konec registrace předmětů a rozvrhu, PS i KS

02.10.2017 ve 24:00

Definitivní zápis studijním oddělením na základě registrace a kontroly rekvizit

(překlopení dat)

16.10.2017


Registrace do předmětů a přihlašování do rozvrhu v SIS – letní semestr

Zahájení registrace do předmětů ve studijním plánu a rozvrhu, PS i KS

05.02.2018 od 12:00

Registrace do všech předmětů (pro studenty všech fakult UK)

12.02.2018 od 12:00

Konec registrace předmětů a rozvrhu, PS i KS

19.02.2018 ve 24:00

Definitivní zápis studijním oddělením na základě registrace a kontroly rekvizit

(překlopení dat)

05.03.2018


Události akademického roku – zimní semestr

Začátek / konec semestru

01.10.2017 / 18.02.2018

Průběžná výuka prezenční studium


Průběžná výuka kombinované studium

09.10.2017 až 22.12.2017

03.01.2018 až 05.01.2017

09.10.2017 až 22.12.2017

03.01.2018 až 06.01.2017

Bloková výuka - kombinované studium

(volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)

02.10.2017 až 07.10.2017

a dále dle studijního plánu

Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací katedrami

do 18.10.2017

Zadání bakalářských a diplomových prací3

viz poznámka

Den otevřených dveří

06.12.2017 a 01.02.2018

Děkanský den

22.12.2017

Prázdniny

23.12.2017 až 02.01.2018

Zkouškové období

15.01.2018 až 18.02.2018


Události akademického roku - letní semestr

Začátek / konec semestru

19.02.2018 / 30.09.2018

Průběžná výuka prezenční studium

Průběžná výuka kombinované studium

26.02.2018 až 18.05.2018

26.02.2018 až 19.05.2018

Bloková výuka - kombinované studium

(volitelné předměty, specializace, kurzy atd.)

19.02.2018 až 24.02.2018

a dále dle studijního plánu

Děkanský den

5

Rektorský den

16.05.2018

Prázdniny

01.07.2018 až 31.08.2018

Ukončení výuky v předmětech posledního roku studia (dle standardní trajektorie)

12.05.2018 (11 týdnů)

Zkouškové období6

28.05.2018 až 30.06.2018

03.09.2018 až 08.09.2018
Termíny státních závěrečných zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia

Promoce pro termín SZZ v září 2017 (předpokládaný termín)

Bc. 15. a 17.11.2017

Mgr. 20. a 21.11.2017


Zimní semestr / zimní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

08.12.2017

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 13.11.2017

do 08.12.2017

Období SZZk7

08.01.2018 až 26.01.2018

Promoce (předpokládaný termín)

Bc. 19.03.2018

Mgr. 20.03.2018


Letní semestr / letní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

20.04.2018

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 26.03.2018

do 20.04.2018

Období SZZk8

21.05.2018 až 08.06.2018

Promoce (předpokládaný termín)

Bc. 16., 17. a 19.7.2018

Mgr. 18. a 23.07.2018


Letní semestr / podzimní termín SZZ

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v listinné i elektronické podobě pro všechny obory nejdříve 6 měsíců po zadání, nejpozději do

13.07.2018

Přihlášení se k SZZ v SIS

od 04.06.2018

do 22.06.2018

Období SZZk10

03.09.2018 až 21.09.2018

Promoce (předpokládaný termín)

termín bude upřesněn


Termíny státních rigorózních zkoušek

Jarní termín SRZ

SRZ jarní termín

05.02.2018 až 09.02.2018

Odevzdání přihlášek ke zkušebnímu termínu SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě

do 01.12.2017

Promoce jarní termín

termín bude upřesněn


Podzimní termín SRZ

SRZ podzimní termín

03.09.2018 až 14.09.2018

Odevzdání přihlášek ke zkušebnímu termínu SRZ a rigorózních prací v listinné i elektronické podobě

do 01.06.2018

Promoce podzimní termín

termín bude upřesněn


Závazný harmonogram přijímacích zkoušek bude vyhlášen samostatným opatřením děkanky dle nařízení v opatření rektora č. 15/2017 vydaného pro přijímací řízení 2018/19.

Poznámky

1

K zápisu na studijní oddělení se student může dostavit průběžně v červnu a červenci 2017, pokud má splněné podmínky pro postup do dalšího úseku studia. K zápisu si student přinese evidenční list a podepsaný výpis splněných studijních povinností ze SIS.

3

Zadání bakalářské a diplomové práce doporučeno min. 6 měsíců před ukončením studia dle standardní doby studia.

5

Bude upřesněn dle termínu fakultního plesu

6

Zkoušky je možné konat po dohodě se zkoušejícím i v presemestrálním období, nejpozději však do 08.09.2017.

7

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.

8

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.

10

Termín SZZ s přesným časovým určením stanoví děkan nejméně dva týdny předem a zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Student si provede kontrolu splněných studijních povinností k dané části státní zkoušky v SIS nejpozději týden před jejím konáním.


Poslední změna: 4. září 2017 10:14 
Sdílet na: