Duplikáty dokladů, výpisy zkoušek

Duplikát dokladu, který vystavuje fakulta, lze získat:  

- pouze na základě žádosti  (žádost ke stažení)

- po uhrazení stanoveného poplatku - viz Opatření děkana č. 22/2013Duplikáty dokladů o ukončení studia:


1) Duplikát vysvědčení, osvědčení  (výpis z archivu)

Žádosti zasílejte na adresu: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, studijní oddělení


2)  Duplikát  diplomu (výpis z matriky)  

Upozornění: vydání duplikátu diplomu a duplikátu dodatku k diplomu s účinností od 1. ledna 2009 nově upravuje Opatření rektora č. 31/2008    


3) Duplikát výkazu o studiu – výpis zkoušek: vyřizuje referent/ka studijního oddělení dle příslušnosti k oboru

Upozornění: Absolventům, kteří ukončili studium před r. 2006, dodatek k diplomu vystavit nelze.
Poslední změna: 4. březen 2016 10:01 
Sdílet na: