Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Michal Burian

místopředseda AS PedF UK

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise


PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseEliška Andělová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise


doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Daniela Čechová

členka Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komise


Barbora Marešová

členka Legislativní komise

členka Stipendijní komise

PhDr. Eva Kalfiřtová

členka Studijní komise


Zuzana Martínková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PaedDr.PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

člen Stipendijní komise


Veronika MatějováPhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise
Veronika Műllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komise

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komise
Barbora Petrovická

členka Ekonomické komise

členka Studijní komise

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Bc. Daniel Pražák

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseIng. Bc. Lukáš Richter

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Jan Vais

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise
Poslední změna: 12. září 2017 13:42 
Sdílet na: