Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komisePhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseMichal Burian

místopředseda AS PedF UK

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise


PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.

člen Technicko-administrativní komise

člen Ekonomické komise


Štěpán Flieger

člen Studijní komise

PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komise
Bc. Tomáš Kebert


PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komiseVeronika Matějová

členka Studijní komise

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

Veronika Műllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komisePhDr. Eva Kalfiřtová

členka Studijní komise


Bc. Lukáš Richter


PaedDr.PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

člen Stipendijní komiseBc. Jana Ruszó


PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise
Karolína Svobodová


PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komiseJan Vais

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise

PhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseBc. Lenka Vaňková

členka Stipendijní komise
MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komise


Zuzana MartínkováPoslední změna: 27. březen 2017 23:17 
Sdílet na: