Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Michal Burian

místopředseda AS PedF UK

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseEliška Andělová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.

člen Technicko-administrativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise


PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseDaniela Čechová

členka Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

Barbora Marešová

členka Legislativní komise

členka Stipendijní komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komise


Zuzana Martínková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. Eva Kalfiřtová

členka Studijní komiseVeronika Műllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komise

PaedDr.PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

člen Stipendijní komiseBarbora Petrovická

členka Ekonomické komise

členka Studijní komise

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise
Bc. Daniel Pražák

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komiseBc. Lukáš RichterPhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseJan Vais

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise


MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komise


Bc. Lenka Vaňková

členka Stipendijní komisePoslední změna: 18. květen 2017 14:00 
Sdílet na: