Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Michal Burian

místopředseda AS PedF UK

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseEliška Andělová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.

člen Technicko-administrativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise


PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseDaniela Čechová

členka Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

Barbora Marešová

členka Legislativní komise

členka Stipendijní komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komise


Zuzana Martínková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. Eva Kalfiřtová

členka Studijní komiseVeronika MatějováPaedDr.PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

člen Stipendijní komiseVeronika Műllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komise

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise
Barbora Petrovická

členka Ekonomické komise

členka Studijní komise

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komiseBc. Daniel Pražák

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseBc. Lukáš Richter

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komiseJan Vais

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise
Poslední změna: 28. červen 2017 17:25 
Sdílet na: