Úřední deska

Níže uvedeným studentům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

ze dne 16.3.2017

 

Doležalová Zuzana, rok nar. 1977, č.j. 005945/17/DII/1/SO/193092/Cib/B FJ-PG/VÝZ

Duspivová Irma, rok nar. 1984, č.j. 126898/16/DXI/1/193000/Říh/POP

Pobudová Diana, rok nar. 1978, č.j. 353/17/DIV/1/193000/Squi/ZANE

Kruntorádová Alexandra, rok nar. 1975, č.j. 694/17/DIII/1/193000/SOa/Mal/ZAN (CŽV)

Bc. Jančová Martina, rok nar. 1989, č.j. 006881/17/DII/1/SO/193092/Hlí

Buchtová Pavla, rok nar. 1997, č.j. 004864/17/DII/1/SO/193092/Hlí

Ing. Málková Eliška, rok nar. 1991, č.j. 005588/17/DII/1/SO/193092/Hlí

Mišotová Miroslava, rok nar. 1979, č.j. 004399/17/DII/1/SO/193092/Hlí

 

ze dne 22.3.2017

Baláž Nikolas, rok nar. 1996, č.j. 005229/17/DII/1/SO/193092/Cib/B AJ - ČJ/VÝZ

Bc. Svoboda Viktor, rok nar. 1990, č.j. 000073/16/DII1/SO/193092/Cib/N AJ-PG/VÝZ

Bc. Svoboda Viktor, rok nar. 1990, č.j. 000064/16/DII1/SO/193092/Cib/B IT/VÝZ

Pospíšilová Veronika, rok nar. 1987, č.j. 000694/17/DII/1/SO/193092/Mat/B BI-VZ/ Výzva

Hlava Jakub, rok nar. 1996, č.j. 003289/17/DII/1/SO/193092/Mat/B AJ- IT/ Výzva

 

ze dne 27.3.2017

Ondrušáková Beáta, rok nar. 1986, č.j. 007190/17/DII/1/SO/193092/Pol/B SPPG/VÝZ

Sorokina Maria, rok nar. 1995, č.j. 005192/17/DII/1/SO/193092/Cib/B VV/VÝZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední změna: 12. leden 2016 16:13 
Sdílet na: