Legislativní komise

Legislativní komise


Poslání a kompetence

Komise projednává a připravuje legislativní dokumenty a vyjadřuje se k jejich znění. V případě potřeby připravuje legislativní komise i výklad fakultních předpisů a kontroluje jejich uplatňování v praxi.


Kontakt:


Předseda komise

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Bc. Tomáš Bederka

PhDr. David Greger, Ph.D.

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Veronika Műllerová

PhDr. Josef Stracený, CSc.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.


Zápisy z jednání komise


Poslední změna: 22. únor 2017 11:00 
Sdílet na: