Ekonomická komise

Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Komise projednává rozpočet a rozpis finančních prostředků fakulty, kontroluje jejich plnění, projednává případnou úpravu rozpočtu. Projednává čerpání sociálního fondu. Vyjadřuje se k návrhu rozdělení finančních částek stipendijního fondu. Se svými názory a návrhy seznamuje plénum AS.


Kontakt:


Předseda komise

PhDr. Josef Stracený, CSc.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Daniela Čechová

PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Barbora Petrovická

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Zápisy z jednání komise


Poslední změna: 20. duben 2017 07:44 
Sdílet na: