Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Michal Burian

PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Jan Vais

Bc. Lenka Vaňková

Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Eliška Kryčerová

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Mgr. Dalibor Neckář

Bc. Daniel Pražák


Zápisy z jednání komise


Poslední změna: 14. březen 2017 22:49 
Sdílet na: