Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Bc. Michal Burian

PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Barbora Marešová

Zuzana Martínková

Bc. Daniel Pražák

Jan Vais


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Eliška Kryčerová

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Mgr. Dalibor Neckář

Poslední změna: 23. srpen 2017 19:18 
Sdílet na: