Stipendijní komise

Stipendijní komise


Poslání a kompetence


Komise je poradním orgánem senátu, který projednává všechny záležitosti spojené s tvorbou a čerpáním stipendijního fondu. Především projednává návrhy na rozdělení čerpání stipendijního fondu. Komise také shromažďuje od studentů dotazy a připomínky ke všem typům stipendií a projednává je s vedením fakulty.


Kontakt:


Předseda komise

Bc. Tomáš BederkaČlenové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Eliška Andělová

Michal Burian

PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Barbora Marešová

Zuzana Martínková

Bc. Daniel Pražák

Jan Vais

Bc. Lenka Vaňková


Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

Eliška Kryčerová

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Mgr. Dalibor Neckář


Zápisy z jednání komise


Poslední změna: 20. duben 2017 07:48 
Sdílet na: