PROGRES

Program vyhlášený na Pedagogické fakultě UK:


 • Název: Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

 • Přihláška

 • Koordinující fakulta: PedF UK

 • Participující fakulty: MFF UK, FF UK, PřF UK, FHS UK, FTVS UK

 • Doba řešení: 2017 - 2021

 • Koordinátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

 • Rada programu

 • Zasedání rady programu dne 3.4.2017

  Power Point prezentace

  ZápisProgramy na kterých Pedagogická fakulta participuje:


Progres Q06

Název programu: Rozvoj psychologických věd na UK v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Fakulta: 1.LF UK

Koordinátor: prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.   

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q16

Název programu: Environmentální výzkum

Fakulta: PřF UK

Koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml Ph.D. 

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q18

Název programu: Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Fakulta: FHS UK

Koordinátor: doc. PhDr. Michal Kubát Ph.D.

Doba řešení: 2017 - 2021


Programy Progres na UK

Poslední změna: 5. duben 2017 11:18 
Sdílet na: