PROGRES

Programy Progres na UK


Program vyhlášený na Pedagogické fakultě UK:


Progres Q17 Přihláška

Název programu: Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu

Fakulta: PedF UK

Koordinátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Participující fakulty: MFF UK, FF UK, PřF UK, FHS, FTVS UK

Doba řešení:2017 - 2021Programy na kterých Pedagogická fakulta participuje:


Progres Q06

Název programu: Rozvoj psychologických věd na UK v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Fakulta: 1.LF UK

Koordinátor: prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.   

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q16

Název programu: Environmentální výzkum

Fakulta: PřF UK

Koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml Ph.D. 

Doba řešení: 2017 - 2021


Progres Q18

Název programu: Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti

Fakulta: FHS UK

Koordinátor: doc. PhDr. Michal Kubát Ph.D.

Doba řešení: 2017 - 2021

Poslední změna: 23. únor 2017 16:17 
Sdílet na: