Akademický senát

Seznam osob

Předseda: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Místopředseda

 • Michal Burian
 • PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Členové z řad akademických pracovníků

 • PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
 • PhDr. David Greger, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 • PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 • PhDr. Eva Kalfiřtová
 • PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 • PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
 • PhDr. Marie Linková, Ph.D.
 • PhDr. Josef Stracený, CSc.
 • Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Členové z řad studentů

 • Eliška Andělová
 • Bc. Tomáš Bederka
 • Daniela Čechová
 • Barbora Marešová
 • Zuzana Martínková
 • Veronika Müllerová
 • Barbora Petrovická
 • Bc. Daniel Pražák
 • Bc. Lukáš Richter
 • Jan Vais
 • Bc. Lenka Vaňková
Poslední změna: 24. duben 2017 10:51 
print
Sdílet na: