Katedry a ústavy

Katedra primární pedagogiky

Pedagogická činnost

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze se orientuje na vzdělávací, teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku a přípravu učitelů pro práci s dětmi v tomto věkovém období. Profilujícím rysem katedry je rozvoj nového oboru - primární pedagogika jako „pedagogika orientovaná na dítě“ s výraznou antropologickou orientací. Katedra má vůdčí postavení mezi fakultami připravujícími učitele v celostátním měřítku v oblasti proměny primárního vzdělávání a přípravy této kategorie učitelů. Další charakteristikou je výrazné angažmá v procesu transformace českého školství od počátku devadesátých let a to jak v rovině teoretické a koncepční, expertizní, tak také v rovině konkrétní pomoci školní praxi.
Katedra nabízí magisterské programy (Mgr.) učitelství pro 1.stupeň ZŠ (prezenční a kombinované studium) a předškolní pedagogika (kombinované studium). Dále bakalářský studijní program (Bc.) učitelství pro MŠ (prezenční forma studia). Specifikou je nabídka specializace v oboru dramatická výchova. Katedra dále zajišťuje rigorozní řízení (PhDr.) a doktorské studium (Ph.D.). Organizuje kurzy dalšího vzdělávání učitelů.

Webové stránky pracoviště

http://kppg.pedf.cuni.cz/

KPPg – vedení

KPPg – sekretariát

KPPg – zaměstnanci

Poslední změna: 24. leden 2017 20:22 
Sdílet na: