České a československé dějiny

Členové oborové rady

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., předseda OR

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

doc. Jan Galandauer, DrSc. 

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.  

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

PhDr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.

doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

PhDr. Marcela Vondráčková, Ph.D.

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Schválení školitelé

doc. PhDr. I. Čornejová, CSc. 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.   

prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D. 

doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:     viz výše

ostatní schválení členové:

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. 

doc. RNDr. Jan Janko, CSc.  

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  

PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.  

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.  

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.  

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.  

PhDr. Jiří Křesťan, CSc.   

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. 

doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.  

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Poslední změna: 5. leden 2017 12:43 
Sdílet na: