Hudební teorie a pedagogika

Členové oborové rady

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.    předseda OR

doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 

prof. PaedDr. et  PaedDr.  Miloš Hons, Ph.D.          

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.                              

doc. MgA. Jana Palkovská   

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.                              

Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.                               

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Školitelé

doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, CSc.                              

PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.                            

prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.   

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.  

prof. PaedDr. Jiří Kolář

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.                              j

prof. PaedDr. Michal. Nedělka, Dr.                          

prof. Lubomír Mátl      

Mgr. et MgA. Marek Valášek, Ph.D.                

doc. Libuše Válková    

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.   

doc. MgrA. Jana Palkovská     

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.                    

doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.       

doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.                               

prof. Jiří Tomášek  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Ivana  Ašenbrenerová, Ph.D.  

doc. Mgr. Michal Chrobák                                     

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.                          

PhDr. Jiří Kusák, Ph,D.           

Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.      

doc. ThLic Pavel Milko, Ph.D.                   

prof. Václav Riedlbauch       

prof. Vladimír Tichý, CSc.        
 


Poslední změna: 5. leden 2017 12:43 
Sdílet na: