PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Členka kolegia děkana


 • studentské oborové rady a spolky, zájmová činnost studentů, komunikace se studenty

 • studentské hodnocení výuky

 • fakultní reprezentační ples

 • fakultní příměstské tábory

 • stipendia

Životopis

 • Česká školní inspekce

  (2011-2014)

 • Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK

  (2014 – dosud)


PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství českého jazyka a základů společenských věd, získala titul v oboru pedagogika. Ve své odborné činnosti se zabývá především formativním hodnocením, školním hodnocením, čtenářskou gramotností, čtenářskou pregramotností a literaturou pro děti a mládež. Publikuje zejména v domácích pedagogických časopisech a je řešitelkou několika vědeckých grantů, ESF projektů a mezinárodních projektů. Ve vybraných tématech usiluje o propojení výzkumu, teorie, praxe a vzdělávací politiky.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: