Modelové testy


Modelový test z pedagogiky a psychologie (pedagogicko-psychologická příprava) pro navazující magisterské studium, studijní programy Učitelství pro ZŠ a SŠ – zde.


Modelové testy jednotlivých programů:

Magisterské studium:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

varianta A


Bakalářské studium:

Anglický jazyk

zde

Biologie

varianta A

Český jazyk

varianta A

Dějepis

zde

Francouzský jazyk

zde

Chemie

varianta A

Informatika

zde

Matematika

varianta A řešení A varianta B řešení B

Německý jazyk

zde

Pedagogika

varianta A

Psychologie

zde

Ruský jazyk

varianta A

Školský management

zde

Speciální pedagogika

varianta A

Vychovatelství

varianta A

Výchova ke zdraví

zde

Výtvarná výchova

Základy společenských věd

varianta A


Navazující magisterské studium

Andragogika a management

zde

Anglický jayzk

zde

Biologie

varianta A

Český jazyk

varianta A

Dějepis

zde

Francouzský jazyk

zde

Informatika

varianta A

Německý jazyk

zde

Logopedie

Psychologie

zde

Ruský jazyk

varianta A

Speciální pedagogika

zde

Tělesná výchova

varianta A varianta B

Výchova ke zdraví

zde

Základy společenských věd

varianta A
Poslední změna: 16. prosinec 2020 16:41 
Sdílet na: