Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus – MA/Mgr. in Special and Inclusive Education

Programy Erasmus Mundus jsou atraktivní studia evropských vysokých škol (konsorcií). Kromě prohlubování meziuniverzitní spolupráce je Erasmus Mundus nástrojem propagace evropského vysokoškolského vzdělávání mimo hranice Evropy. Pedagogická fakulta je jednou z prvních fakult UK i celé České republiky, na kterých se program Erasmus Mundus začal realizovat.


Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Erasmus Mundus – MA/Mgr. in Special and Inclusive Education stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí a zemí Evropské unie. Jedná se o integrovaný 16 měsíční kurs (90 ECTS) s jednotným kurikulem. Program Erasmus Mundus – MA/Mgr. in Special and Inclusive Education realizují tři vysokoškolské instituce (EACEA: 2011 - 1509/001-001-EM II-EMMC in Framework of agreement No 2011-0156):


  • University of Roehampton (koordinující instituce, Velká Británie)

  • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (Česká republika)

  • University of Oslo (Norsko)

Program je otevřen studentům a akademickým pracovníkům ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí s odborným zaměřením na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti absolvují dílčí moduly na jednotlivých univerzitách dle studijního plánu. Studijní program směřuje k získání společného diplomu - joint-degree.


Ukončení programu Erasmus Mundus bylo v prosinci 2016.


V lednu 2013 na Pedagogické fakultě úspěšně zakončili studium Erasmus Mundus SIE studenti ze zemí jako je Botswana, Itálie, Keňa, Etiopie, Srbsko, Bangladéš, Svazijsko, Uganda.


Více informací o programu jsou k dispozici na webové stránce: http://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/erasmus-mundus-special-and-inclusive-education/index.html
Poslední změna: 1. březen 2018 13:20 
Sdílet na: