Fond mobility

O podporu Fondu mobility Univerzity Karlovy lze žádat v těchto oblastech:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě,

  • studium zahraničních studentů na UK,

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.

Více informací na najdete na webu UK, stejně jako pokyny pro žadatele a formuláře ke stažení.


Žádosti o Fond mobility se podávají na Oddělení pro zahraniční vztahy PedF dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Aktuální termín podání žádostí na Odd. pro zahraniční vztahy je cca březen 2018 (bude upřesněno).


Kontakt na PedF UK: vedoucí Odd. pro zahraniční vztahy


Poslední změna: 17. červenec 2017 10:27 
Sdílet na: