Osobní asistence uchazečům

Od roku 2007 koordinace této služby na univerzitní úrovni přechází na Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, která je součástí Informačně-poradenského centra UK. Organizace této služby, která pomáhá studentům se speciálními potřebami při studiu (pomoc při přípravě na zkoušku, doprovod, tutoring, načítání textů atp.), se musela přizpůsobit novému zákonu 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dle zákona student může požádat o tzv. příspěvek na péči, ze kterého bude hradit služby, které jsou pro něho potřebné a nezbytné. Pokud však bude pro studenty příspěvek na péči nedostatečný, mohou zažádat Kancelář pro studenty se speciálními potřebami na UK o služby, které souvisejí s jejich studiem na UK. Změnou rovněž je, že asistentem v tomto případě může být pouze student UK, kterému bude za práci vyplácena odměna formou stipendia.


Byla spuštěna speciální webová stránka s aktuálními informacemi o asistenci při studiu na UK. Studenti se speciálními potřebami se zde dozvědí postup, jak mohou o službu žádat a jak bude probíhat administrace. Studenti UK, kteří by chtěli pomáhat svým handicapovaným spolužákům při studiu, se zde rovněž dozvědí, jak mají postupovat. Novinkou je, že musí absolvovat školení, které odborně zajistí Katedra sociální práce FF UK. Studenti budou o tomto semináři včas informováni. Webová stránka je rozšířena o databázi, kde se musí registrovat asistenti při studiu i handicapovaní studenti, kteří chtějí využít těchto služeb. Jejím prostřednictvím budou handicapovaní studenti kontaktovat asistenty při studiu.


Další aktuální informace jsou zveřejněny na univerzitní stránce pro studenty se speciálními potřebami (včetně informací o literatuře pro zrakově postižené a možnostech skenování).
Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: