• Fakulta
  • Zahraniční vztahy
  • Aktuality
  • Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu na LS 2022/2023

Nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu na LS 2022/2023

Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik stipendijních pobytů na LS 2022/2023 pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce.Seznam předpokládaných nabízených míst:


Goethe Universität Frankfurt am Main

  • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčněUniversität des Saarlandes

  • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně

  • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)Universität Leipzig

· 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčněUniversität Hamburg

· 5 semestrálních stipendií pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy – 850 EUR měsíčně

- 2 doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z UK v AJ nebo NJ


Stipendium uděluje nadace Hermanna a Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů


Heinrich Heine Universität Düsseldorf

· 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)

- písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu
Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)


· strukturovaný životopis v němčině

· studijní záměr (motivační dopis) v němčině

· konkrétní studijní plán https://cuni.cz/UK-3055.html

· doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK v němčině, popř. angličtině    (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

· potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

· potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

· písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze pro HHU Düsseldorf)
Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy


· strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

· vyplněný formulář Academic visitor application  https://cuni.cz/UK-3055.html

· studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

· shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

· doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině) (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

· potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

· potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

· předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 30. 9. 2022.Poslední změna: 5. září 2022 11:48 
Sdílet na: