Evidenční list konzultací, seznam konzultantů

Seznam schválených konzultantů na katedrách


Uchazeč je povinen zajistit si souhlas konzultanta předem – dle Opatření děkana 11/2016 je nutný jeho podpis již na Přihlášce ke státní rigorózní zkoušce


Uchazeč si vede kontrolní záznamy o ukutečněných konzultacích na tomto formuláři: Evidenční list konzultací a je povinen odevzdat tento formulář spolu s přihláškou k termínu státní rigorózní zkoušky.


Poslední změna: 4. červen 2016 11:57 
Sdílet na: