Studentské oborové rady a spolky

Studentské oborové rady a spolky
Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.


Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.


Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků a příloha k tomuto opatření


V případě jakéhokoliv dotazu, problému, připomínky a podnětu se můžete obrátit na svou oborovou radu přes odkaz v seznamu.


SOR anglického jazyka a literatury Web Facebook

mluvčí rady: Bc. Marek Hančin (N AJ-ČJ)

členové rady: Jan Dlask (B AJ-IT), Veronika Hylenová (B ČJ-AJ), Bc. Pavel Mládek (N AJ), Lucie Štěchová (B AJ-PG), Šárka Hanetšlegerová (B AJ-ČJ)


SOR informačních technologií Web

mluvčí rady: Bc. Tereza Tichá (N IT)

členové rady: Petr Lienert (B M-IT), Bc. Emil Miler (N IT), Bc. Jan Vais (N IT), Igor Vujovič (B IT-PG), David Zálešák (B IT)


SOR matematiky Facebook

mluvčí rady: Nina Kuželková (B M-AJ)

členové rady: Petr Váchal (B M), Tomáš Zbíral (B M), Jiří Doubrava (B M), Kateřina Koštejnová (B M), Jana Šimková (B M), Viktorie Lautnerová (B M-TV)


SOR psychologie Facebook

mluvčí rady: Adam Paták (B PSYCH)

členové rady: Tereza Staňková (B PSYCH), Kateřina Kašpárková (B PSYCH)


SOR tělesné výchovy a sportu Facebook

mluvčí rady: Martin Hošek (B IT-TVS)

členové rady: Magdalena Puchmertlová (B TV-VZ), Bc. Lukáš Rejka (N TVS-VZ), Ondřej Gašparovič (B IT-TVS)


SOR učitelství pro 1. stupeň ZŠ Facebook

mluvčí rady: Mája Šafaříková (Učitelství pro 1. st. ZŠ)

členové rady: Karolína Nováková (Učitelství pro 1. st. ZŠ), Michala Chudobová (Učitelství pro 1. st. ZŠ)


SOR učitelství MŠ Web a SOR speciální pedagogiky

ZAJIŠŤUJE PEDAGOGICKÝ SPOLEK EMIL

předsedkyně spolku: Michala Chudobová (Učitelství pro 1. st. ZŠ)

zástupce za MŠ: Veronika Kratochvílová (Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. st. ZŠ), Nikola Ciatti (Učitelství pro MŠ)

zástupce za speciální pedagogiku: Barbora Kamienová (SPPG), Anna Zalabáková (SPPG)


SOR výtvarné výchovy Facebook

mluvčí rady: Bc. Ivana Pařenicová (N VV-ZUŠ)

členové rady: Aneta Jagschová (B ČJ-VV), Pavlína Dusilová (B VV)


SOR hudební výchovy Facebook

mluvčí rady: Ondřej Hyneš (B D-HV)

členové rady: Tomáš Vonšovský (B D-HV), Kateřina Dvorská (B HV-hra na nástroj)


SOR francouzského jazyka a literatury Web

mluvčí rady: Samantha Pražská (B FJ-ZSV)

členové rady: Sára Stehlíková (B ČJ-FJ), Wanda Brožová (B AJ-FJ), Dominika Erbeková (B FJ-PG), Lucie Kroupová (B AJ-FJ)


SOR pedagogiky Facebook

mluvčí rady: Linda Pleskačová (B AJ-PG)

členové rady: Denisa Menšíková (B M-PG), Bc. Jana Šťastná (N AJ-PG), Alexandr Stropek (B IT-PG), Ivana Levová (B M-PG)


SOR výchovy ke zdraví Facebook

mluvčí rady: Anastazie Marhita (B VZ-BI)

členové rady: Jakub Sohar (B CH-VZ), Světlana Fleischmannová (B BI-VZ), Anna Sochůrková (B BI-VZ), Kateřina Smetanová (B CH-VZ)


SOR germanistiky Facebook

mluvčí rady: Karel Jirovec (B ČJ-NJ)

členové rady: Barbora Matějková (B AJ-NJ), Markéta Polednová (B AJ-NJ), Karin Polcarová (B NJ-ZSV), Lucie Benýšková (B NJ-ZSV), Leona Sochová (B NJ-ZSV), Kristýna Jakešová (B AJ-NJ)


SOR ruského jazyka Facebook

mluvčí rady: Dominika Sokolová (B AJ-RJ)

členové rady: Štěpán Semecký (B AJ-RJ), Kateřina Řehová (B AJ-RJ), Tereza Rulfová (B ČJ-RJ), Mariana Koliada (B AJ-RJ)


Fakultní spolky

V posledních letech se na Pedagogické fakultě UK začal uplatňovat spolkový život. Fakultní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), oživují akademický prostor a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.


Fakulta rozděluje dva typy spolků.

1. Formální, které se řídí opatřením děkana č. 6/2019 zde (web)

2. Neformální, které se řídí opatřením děkana č. 29/2020 zde (web)


Společnou kulturní akcí všech spolků a oborových rad jsou Dvorky a Letní piknik.

Formální fakultní spolky

Nejstarším formálním spolkem je Studentský spolek Agora, který v roce 2018 oslavil již své páté narozeniny. Primárně se jeho aktivity zabývají společenskovědními a historickými tématy. Pořádá přednášky, debaty, workshopy, ale také promítání zajímavých filmů, autorská čtení a další. Spolupracuje s institucemi a dalšími spolky, zajímá se také o osvětové akce.


Pedagogický spolek Emil funguje především pro studenty preprimární, primární pedagogiky a speciální pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (D-DUR).


Spolek Drosophila vznikl na Katedře biologie a environmentálních studií. Organizuje sbírku Mobily pro gorily a Běh pro ZOO Praha. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, vědy a pohybu. 


Spolek Otevřeno je studentská iniciativa, která se snaží reformovat a zlepšovat přípravu učitelů na pedagogických fakultách v ČR. Největší akcí, kterou Otevřeno v ak. roce pořádá je "Noc vzdělávání".

Neformální fakultní spolky

Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku.


CULT je studentský spolek, který primárně působí na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy při katedře výtvarné výchovy, který pořádá Večerní malování, Otevřené ateliéry, Večerní promítání, výstavy na schodech a další akce!


La Vie Bohème je umělecko-dramatický spolek Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřen na autorskou, improvizační a audio-vizuální tvorbu, jehož účelem je zprostředkování kulturní a umělecké tvůrčí činnosti.

Rabi Löw stvořil Golema. Řezbář hraček Geppetto stvořil Pinocchia. Josef Skupa Spejbla a Hurvínka. My stvořili La Vie Bohème. Necháváme se inspirovat vším, co je kolem nás, jak na univerzitní úrovni, tak ve společnosti. Společně tak vytváříme například sitcom z prostředí Pedagogické fakulty "Učitelé", improvizační večery plné her a humoru, politické satiry z aktuálního dění naší politiky a v neposlední řadě autorskou divadelní inscenaci o vztazích "Já, ty a ona". Tak jako výše zmínění pracovali s hlínou či dřevem při tvorbě svých hrdinů, my pracujeme s příběhy, které píšeme a které přetváříme do formy, kterou vám předáváme. Do divadelních inscenací, do improvizačních večerů, do audiovizuálních platforem. Proto tvořte, prosím, tyto příběhy společně s námi. Jste jejich součástí. Vaše La Vie Bohème


Nejmladším neformálním spolkem na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je microlab, který působí při katedře informatiky a informačních technologií. Jeho cílem je rozšířit technické znalosti účastníků pravidelných setkání tohoto spolku. Dále popularizovat moderní témata jako Internet of Things, 3D tisk, virtuální realita a práce se softwarově definovaným rádiem.Poslední změna: 26. březen 2021 21:15 
Sdílet na: