Studentské oborové rady a spolky

Studentské oborové rady a spolky
Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.


Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.


Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 7/2019 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků a příloha k tomuto opatření


V případě jakéhokoliv dotazu, problému, připomínky a podnětu se můžete obrátit na svou oborovou radu přes odkaz v seznamu.


SOR anglického jazyka a literatury

mluvčí rady: Marek Hančin (B AJ-ČJ)

členové rady: Daniela Klíčová (AJ-NJ), Veronika Hylenová (B ČJ-AJ), Jakub Stanjura (N AJ-ČJ), Lenka Čtvrtečková (B AJ-ČJ), Šárka Hanetšlegerová (B AJ-ČJ)


SOR biologie Facebook

mluvčí rady: Martina Koláčná (B BI-CH)

členové rady: Michal Burian (N B), Petr Holub (B BI-CH), Valentýna Korečková (B BI-VZ), Karolína Rýdlová (B B-VZ)


SOR českého jazyka a literatury Facebook

mluvčí rady: Romana Hauzrová (B ČJ-M)

členové rady: Veronika Vohlídková (B ČJ-ZSV), Marek Hančin (B AJ-ČJ), Pavlína Žalmanová (N ČJ-NJ), Stefanie Bílková (N ČJ-D), Tereza Bočanová (B AJ-ČJ)


SOR francouzského jazyka STROFA web Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Svobodová (N FJ-PG)

členové rady: Dominika Erbeková (B FJ-PG), Aleš Sedlmeier (N D-FJ), Karolína Svobodová (N D-FJ), Zuzana Varišová (N FJ-PG), Eliška Vrtišková (B FJ-PG), Julie Wohanková (B FJ-PG)


SOR germanistiky Facebook

mluvčí rady: Karin Polcarová (B ČJ-NJ)

členové rady: Marek Táborský (B NJ-ZSV), Petra Stefanescová (B AJ-NJ)


SOR hudební výchovy web

mluvčí rady: Tomáš Vonšovský (B HV-D)

členové rady: Kateřina Dvorská (B HV-SBOR), Aleš Horák (B D-HV), Antonín Jakl (B AJ-HV)


SOR chemie web Facebook

mluvčí rady: Ondřej Vyskočil (B CH-VZ)

členové rady: Karolína Bednářová (N B-CH), Petr Holub (B B-CH), Lucie Johnová (B CH-M), Barbora Kolafová (N B-CH), Klára Malúšová (N B-CH), Petra Sobotková (N B-CH), Michal Szalay (B B-CH)


SOR informačních technologií web

mluvčí rady: Bc. Jan Vais (N IT)

členové rady: Petr Lienert (B M-IT), Emil Miler (B IT), Tereza Tichá (B IT-PG), Pavlína Vydrařová (B M-IT)


SOR matematiky web Facebook

mluvčí rady: Pavla Šulcová (N M-PG)

členové rady: Veronika Procházková (B M), Petr Váchal (B M), Kryštof Vávra (B M)


SOR pedagogiky web Facebook

mluvčí rady: Bc. Martin Beneš (N IT-PG, PG)

členové rady: Pavla Šulcová (N M-PG), Alena Škopová (N AJ)


SOR psychologie Facebook

mluvčí rady: Adam Martínek (B PSYCH)

členové rady: Adam Paták (B PSYCH), Jitka Kubátová (N PSYCH), Vendula Vojtová (B PSYCH)


SOR speciální pedagogiky

mluvčí rady: Kateřina Šťastná (N SPPG)

členové rady: Kateřina Hanslová (N ČJ-SPPG), Petra Saňáková (N ČJ-SPPG)


SOR tělesné výchovy a sportu Facebook

mluvčí rady: Bc. Adéla Beránková (N Bi-TVS)

členové rady: Kateřina Hejdrychová (N BI-TV), Tereza Bugová (N BI-TV), Barbora Křížková (N BI-TV), Anna Obročníková (N M-TV), Tomáš Malimánek (B TVS-ZSV), Lukáš Rejka (B TVS-VZ), Lukáš Svoboda (B TVS-VZ), Michaela Jančová (B TVS-VZ), Veronika Benková (B TVS-VZ)


SOR učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství MŠ web

ZAJIŠŤUJE PEDAGOGICKÝ SPOLEK EMIL

předsedkyně spolku: Veronika Matějová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

zástupce za MŠ: Barbora Štěpánková (Učitelství pro MŠ; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Lucie Fučíková (Učitelství pro MŠ)


SOR výchovy ke zdraví Facebook

mluvčí rady: Andrea Čejková (N VZ-B)

členové rady: Nikola Beranová (B VZ-B), Adéla Doležalová (N VZ-TVS), Štěpán Flieger (B VZ-CH), Michaela Houšková (B VZ-B), Zdeňka Hubínková (B VZ-CH), Markéta Kantorová (N VZ-CH), Anastázie Marhita (B VZ-B), Karolína Rýdlová (B VZ-B), Filip Špitálský (B VZ-CH), Ondřej Vyskočil (B VZ-CH)


SOR výtvarné výchovy Facebook

mluvčí rady: Bc. Veronika Zavřelová (N VV-ZUŠ)

členové rady: Bc. Karolína Bauerová (N VV-ZUŠ), Eliška Dvořáková (B VV), Hana Holánková (B SPG-VV), Ivana Pařenicová (B VV), Eliška Vondrušková (N VV ZUS)


Fakultní spolky

V posledních dvou letech se na Pedagogické fakultě UK začal uplatňovat spolkový život. Fakultní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), oživují akademický prostor a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.


Fakulta rozděluje dva typy spolků.

1. Formální, které se řídí opatřením děkana č. 7/2019 zde (web)

2. Neformální, které se řídí opatřením děkana č. 7/2019 zde (web)


Společnou kulturní akcí všech spolků a oborových rad jsou Dvorky a Letní piknik.

Formální fakultní spolky

Nejstarším formálním spolkem je Studentský spolek Agora, který v roce 2018 oslavil již své páté narozeniny. Primárně se jeho aktivity zabývají společenskovědními a historickými tématy. Pořádá přednášky, debaty, workshopy, ale také promítání zajímavých filmů, autorská čtení a další. Spolupracuje s institucemi a dalšími spolky, zajímá se také o osvětové akce.


Pedagogický spolek Emil funguje především pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (D-DUR).


Spolek Drosophila vznikl na Katedře biologie a environmentálních studií. Organizuje sbírku Mobily pro gorily a Běh pro ZOO Praha. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, vědy a pohybu. 


Spolek Otevřeno je studentská iniciativa, která se snaží reformovat a zlepšovat přípravu učitelů na pedagogických fakultách v ČR. Největší akcí, kterou Otevřeno v ak. roce pořádá je "Noc vzdělávání".

Neformální fakultní spolky

Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku.


CULT je studentský spolek, který primárně působí na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy při katedře výtvarné výchovy, který pořádá Večerní malování, Otevřené ateliéry, Večerní promítání, výstavy na schodech a další akce!


La Vie Bohème je umělecko-dramatický spolek Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřen na autorskou, improvizační a audio-vizuální tvorbu, jehož účelem je zprostředkování kulturní a umělecké tvůrčí činnosti.

Rabi Löw stvořil Golema. Řezbář hraček Geppetto stvořil Pinocchia. Josef Skupa Spejbla a Hurvínka. My stvořili La Vie Bohème. Necháváme se inspirovat vším, co je kolem nás, jak na univerzitní úrovni, tak ve společnosti. Společně tak vytváříme například sitcom z prostředí Pedagogické fakulty "Učitelé", improvizační večery plné her a humoru, politické satiry z aktuálního dění naší politiky a v neposlední řadě autorskou divadelní inscenaci o vztazích "Já, ty a ona". Tak jako výše zmínění pracovali s hlínou či dřevem při tvorbě svých hrdinů, my pracujeme s příběhy, které píšeme a které přetváříme do formy, kterou vám předáváme. Do divadelních inscenací, do improvizačních večerů, do audiovizuálních platforem. Proto tvořte, prosím, tyto příběhy společně s námi. Jste jejich součástí. Vaše La Vie Bohème


MicroLab je nejmladším neformálním spolkem na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy působící při Katedře informatiky a informačních technologií. Jeho cílem je rozšířit technické znalosti účastníků pravidelných setkání tohoto spolku. Dále popularizovat moderní témata jako Internet of Things, 3D tisk, virtuální realita a práce se softwarově definovaným rádiem.Poslední změna: 16. červen 2019 11:36 
Sdílet na: