Národní stipendijní program Slovenské republiky

Stipendia jsou určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky ze zahraničí včetně České republiky.


Stipendium pokrývá životní náklady na studijní pobyt druhého stupně vysokoškolského studia, případně na výzkumný či přednáškový pobyt. Výše stipendia je odstupňována podle jednotlivých kategorií uchazečů. Délka pobytů u studentů může činit 1 nebo 2 semestry, jinak se může pohybovat v rozmezí od 1 do 10 měsíců.


O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.


Informace o programu naleznete v přiloženém letáku, podrobné informace jsou k dispozici na oficiální webové stránce programu www.stipendia.sk, popř. www.scholarship.sk.


Na adrese www.stipendia.sk se také podávají online žádosti o stipendia. Zároveň je také nutné zaslat originál zvacího dopisu poštou na SAIA.


Uzávěrka pro podávání žádostí je vždy:

  • 30. dubna do 16.00 hod. – na pobyty v následujícím akademickém roce

  • 31. října do 16.00 hod. – na pobyty v průběhu letního semestru probíhajícího akademického roku.

V případě dotazů prosím kontaktujte administrátora projektu pana Lukáše Marcina: .


Viz také web AIA.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: