• Aktuality

Aktuality


13. května 2020

Akademický senát na svém zasedání dne 12. 5. 2020 stanovil náhradní termín odložených voleb na dny 10., 11. a 12. 6. 2020 vždy od 12:00 do 16:00 hodin.


Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a III. kurii zaměstnanecké (čtyři volení zástupci). Místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4.


Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení:

předsedkyně: D. Čechová (daniela.cechova@pedf.cuni.cz)

členové: A. Jančařík (antonin.jancarik@pedf.cuni.cz), P. Holub (hopjr7@gmail.com), T. Bederka (tomas.bederka@pedf.cuni.cz), D. Greger (david.greger@pedf.cuni.cz)V Praze dne 12. 5. 2020

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda akademického senátuSdílet na: