• Aktuality

Aktuality

14. ledna 2022

Testování zaměstnanců od 17. 1. 2022

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR461/2022-1/MIN/KAN z 5. 1. 2022 je nutné, aby všichni zaměstnanci, u kterých je vyžadována osobní přítomnost na pracovišti, podstoupili od 17. 1. 2022 rychlý antigenní test, a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.


Test si vyzvednete na svém pracovišti u pověřené osoby, která bude mít evidenci rozdaných testů na starosti. Proděkani si vyzvednou test na svých katedrách.


Výjimky z povinnosti testování mají:

 • zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce nesetkávají se třetími osobami, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti

 • zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem

 • zaměstnanci, kteří podstupují pravidelné testování u jiného zaměstnavatele

 • zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 24h antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem


Zaměstnanec se otestuje dle návodu přímo na svém pracovišti:

Výsledek testu je zaměstnanec povinen bezodkladně ohlásit prostřednictvím interního webového rozhraní testovani.cuni.cz, kde v horní liště pod záložkou "Samotesty" zaměstnanec potvrdí, že si provedl test s negativním či pozitivním výsledkem. Rozhraní bude spuštěno v neděli 16. 1. 2022 ve 12:00 hod.


V případě negativního výsledku systém vygeneruje potvrzení v pdf, které platí dle mimořádného opatření MZDR pro potřeby osobní přítomnosti na pracovišti 3 dny. Potvrzení si lze vytisknout nebo je mít v elektronické podobě.


Celý proces opakuje zaměstnanec s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.


V případě pozitivního výsledku se zaměstnanec nahlásí přímému nadřízenému a opustí pracoviště. Bude nahlášen univerzitou nejpozději následující den po pozitivním výsledku příslušné krajské hygienické stanici, která mu nařídí karanténu v době trvání 5 dní. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.


Testovaní zaměstnanci, kteří nemají přístup do CAS (zaměstnanci na dohody) musí být evidováni ručně pověřeným pracovníkem na pracovišti. Evidujeme:

 • Jméno a příjmení

 • Zdravotní pojišťovnu

 • Datum narození

 • Číslo pojištěnce

 • Datum a čas provedení testu

 • Výsledek testu

 • Kontaktní telefon


V případě, že bude zaměstnanec, který nemá přístup do CAS pozitivní, prosím o jeho nahlášení obratem na personální oddělení . Hlášení pozitivních zaměstnanců na příslušné hygienické stanice bude centrálně zajištěno přes RUK.

Likvidace použitých testů

Použitý test s jakýmkoliv výsledkem a ostatní související odpad zaměstnanec vyhodí do určeného pytle, který bude přidělen na každé pracoviště spolu s testy. Pytle se budou 1x za 24 hodin likvidovat a nahrazovat novými. Na pracovišti pytel umístěte na dostupném místě pro všechny zaměstnance, příp. na chodbě.

Testování s Celetné

Testování v Celetné pro neočkované bude od 17. 1. 2022 uzavřené.

V těchto prostorách UK vybuduje PCR testovací místo.

Home Office

Na základě vydaného Opatření rektora č. 2/2022 platí doporučení využití možnosti výkonu práce z domova u těch pracovníků, u nichž to pracovní náplň umožňuje. To se však netýk

probíhající výuky a zkoušení a není důvodem pro přechod na distanční výuku, ani nemůže být takto vykládáno z hlediska svých důsledků.


Na katedrách/ústavu možnosti home office stanoví vedoucí katedry/ústavu, na odděleních děkanátu a jiných pracovišť vedoucí po dohodě s příslušným proděkanem/tajemnicí.Sdílet na: