• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Hudební teorie a pedagogika

Čas: 9:00-10:00

Přednášející: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Odkaz na ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/5659782536?pwd=MjZRejhnNm1GRktJRENMdnhqNDZpdz09


Studijní program Hudební teorie a pedagogika je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatné výzkumné práci a také k práci pedagogické.


Přihlášku podejte zde.


Music Theory and Education

Time: 11:00-12:00

Speaker: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Link to ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/5659782536?pwd=MjZRejhnNm1GRktJRENMdnhqNDZpdz09


The study program Music Theory and Education can be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.Sdílet na: