• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Didaktika chemie

Čas: 10:00-11:00

Přednášející: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Odkaz na ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/96365348823?pwd=MXp4eENRSEZycXAzdjNHNmVYdmJmQT09


Studijní program Didaktika chemie je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak v kombinované. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatné vědecké a pedagogické práci. 


Přihlášku podejte zde.


Didactics of chemistry

Time: 11:00-12:00

Speaker: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Link to ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/99212640097?pwd=NW82M3hiNERCclNibDNqZTNzUWx0Zz09


The study program Didactics of Chemistry can be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.Sdílet na: