• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Didaktika matematiky

Čas: 15:00-16:00

Přednášející: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Odkaz na ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405


Doktorský studijní program Didaktika matematiky je možné studovat jak v prezenční formě, tak v kombinované formě. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven k samostatné vědecké a pedagogické práci.  


Přihlášku podejte zde.


Mathematics education

Time: 14:00-15:00

Speaker: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Link to ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/3270856405


The postgraduate study program Mathematics Education can be studied both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared for individual academic and pedagogical work.


Application form: here.Sdílet na: