• Aktuality

Aktuality

24. března 2023

Didaktika výtvarné výchovy

Čas: 10:30 -11:30

Přednášející: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.

Odkaz na ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/96062781093?pwd=Y09FTWc0ZVc0VktWU083MjRWNThyQT09

Prezenčně: R326d (Magdalény Rettigové 8)


Studijní program Didaktika výtvarné výchovy je možné studovat v rámci doktorského studia jak v prezenční formě, tak v kombinované. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolvent se stane odborníkem s hlubokými a odbornými znalostmi ve svém oboru a je připraven účinně používat své znalosti na profesionální akademické úrovni.


Přihlášku podejte zde.


Didactics of art education

Time: 9:30-10:30

Speaker: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Link to ZOOM:

https://cuni-cz.zoom.us/j/96062781093?pwd=Y09FTWc0ZVc0VktWU083MjRWNThyQT09

In person: R326d (Magdalény Rettigové 8)


The study program Didactics of Art Education can be studied within the postgraduate study both in full-time study form and in part-time study form. The standard study period takes four years. The graduate becomes an expert with profound and professional knowledge in his field and is prepared to effectively use his knowledge at a professional academic level.


Application form: here.


Sdílet na: