• Aktuality

Aktuality

29. března 2023

AS PedF UK se připojuje k iniciativě Hodina pravdy

AS na svém zasedání 28. 3. 2023 přijal následující usnesení:


AS PedF UK se připojuje k iniciativě Hodina pravdy a podporuje její prohlášení upozorňující na nízké mzdy akademických pracovníků humanitních a společenskovědních fakult. Podporuje úsilí o navýšení rozpočtu vysokých škol, které může přispět k řešení rozevírajících se nůžek ve mzdách akademiků na různých fakultách UK. Zároveň apeluje na vedení univerzity, aby podrobilo vnitřní koeficienty ekonomické náročnosti studia (KEN) na UK důkladné kontrole a revizi. Zkušenost naší fakulty, která má obory s výrazně odlišným KEN, ukazuje, že zastaralé rozpětí KENů neodpovídá reálnému vyjádření ekonomické náročnosti studia. AS PedF UK apeluje na vedení univerzity, aby roli KENů v rozdělování prostředků mezi fakulty oslabila. Považujeme za žádoucí oslabit jejich roli v principech dělení prostředků na výuku z 90 % prostředků násobených KENem na 70 % prostředků násobených KENem, a to již pro rok 2024.


Sdílet na: