• Aktuality

Aktuality

15. listopadu 2023

Výzva děkana k vytváření bezpečného a respektujícího prostředí na fakultě

Vážené členky, vážení členové akademické obce PedF UK,


svět je v současnosti konfrontován s řadou konfliktů, jež se mohou osobně dotknout mnohých z nás a ovlivnit naše emoce a vystupování. Chápu, že tyto události mohou vytvářet napětí, avšak v žádném případě neospravedlňují projevy nenávisti či předsudků.


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ctí hodnoty otevřenosti, tolerance a respektu. Jakékoli projevy nenávisti, včetně antisemitismu a předsudků vůči jakékoliv skupině, nemají na akademické půdě místo. Důrazně a jednoznačně se vůči nim ohrazujme.


Vyzývám každého z Vás: pokud se setkáte s projevy nenávisti či jakéhokoliv nevhodného chování ze strany spolužáků, vyučujících či dalších pracovníků fakulty, obracejte se na ombudsmanky. Fakulta je připravena tyto problémy řešit v souladu s naším závazkem vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro všechny bez rozdílu.


Děkuji za spolupráci a za aktivní přístup ke společnému zajištění bezpečného a inkluzivního akademického prostředí.


Michal Nedělka


Sdílet na: