• Aktuality

Aktuality

9. července 2024

Mezinárodní konference Mezi Budyšínem, Prahou a Římem

Ve dnech 14.–16. března 2024 proběhla mezinárodní konference Zwischen Bautzen, Prag und Rom. Transregionale Verflechtungen und Interaktionen in der Kirchengeschichte Zentraleuropas (Mezi Budyšínem, Prahou a Římem. Transregionální souvislosti a interakce církevních dějin střední Evropy), a to ve spolupráci Lužickosrbského ústavu (Sorbisches Institut) v Budyšíně a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kterou mj. finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Hlavními organizátory byli dr. Friedrich Pollack (Lužickosrbský ústav) a dr. Jan Zdichynec (Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK). Na konferenci s příspěvky vystoupili čeští i němečtí badatelé, za PedF J. Zdichynec a prof. Jiří Mikulec. Celé jednání bylo hojně navštíveno zájemci z řad odborné i širší veřejnosti a provázela je živá, přátelská diskuse. V současné době probíhá příprava konferenčního sborníku.

Sdílet na: