• Aktuality

Aktuality


Ve dnech 20.- 25. srpna 2017 pořádá Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy - Pedagogické fakulty (dále KMDM) již čtrnáctou mezinárodní konferenci Symposium on Elementary Maths Teaching – SEMT ‘17 (v Praze se již konaly konference SEMT v letech 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015). Konference SEMT jsou věnovány problematice vyučování matematice dětí ve věku 5 až 12 let.

Téma konference SEMT ‘17 je Equity and diversity in elementary mathematics education. Jednacím jazykem je angličtina.

Program konference tvoří plenárních přednášky, research reporty, workshopy a posterová sekce. Hlavní přednášky přednesou přední světoví odborníci.http://www.semt.cz/