• Aktuality

Aktuality


Projekt OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664.

Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1.


Zveme zapojené učitele i akademické pracovniky na další setkání projektu, jehož cílem je budování tzv. Společenství praxe. Prostřednictvím něj a ve spolupráci s dalšími Pedagogickými fakultami (Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Technické univerzity v Liberci) jsou řešeny odborné úkoly, směřující ke zvýšení kvality ve vzdělávání. Do projektu je také zapojena nezisková organizace META, o.p.s.


Dvoudenní setkání se uskuteční na Pedagogické fakultě UK, M. Rettigové 4, Praha 1, v těchto termínech:


SC5: 15.9.-16.9.2017, registrace na: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/registrace-sc5/

SC2: 22.9.-23.9.2016, registrace na: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/registrace-sc2/


Základní informace o projektu je možné čerpat z webových stránek projektu