• Aktuality

Aktuality


Zapojení studentů do projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664.


Zápis studentů magisterských oborů do volitelného předmětu Společenství praxe prodloužen do 14. 9. 2017.


Konkrétní forma spolupráce bude upřesněna na setkání se studenty, které se uskuteční dne 15. 9. v 11,30 v učebně R124, blíže viz web.


Registrační formuláře jsou dostupné zde.


Těšíme se na spolupráci!