• Aktuality

AktualityDislokace pracovišť UK PedF z Celetné 13
Budova v Celetné 13 se z důvodu celkové rekonstrukce k 1. 9. 2017 musela vystěhovat.


Pracoviště Pedagogické fakulty UK jsou umístěna v náhradních prostorách:Katedra anglického jazyka a literatury:


Učebny, pracovny: Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, Praha 6;


čísla učeben: C 113, C 114, D 206, P 4;


čísla pracoven: C 117, D 207, D 008, D 026


1 pracovna: UK PedF, Magdalény Rettigové 8, S 206Katedra germanistiky:


Pracovny: Spálená 10, Praha 1; místnosti: S 215 a S 216


Učebny: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 18/160, Praha 1;


čísla učeben: 122, 123, 124Katedra ruského jazyka a literatury:


Pracovny: Spálená 10, Praha 1; místnosti: S 212 a S 213


Učebny: Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 18/160, Praha 1;


čísla učeben: 122, 123, 124Katedra hudební výchovy:


Výuka: UK PedF, Magdalény Rettigové 4, sbormistrovství: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4/104, Praha 5, aulaKnihovna KAJL:


Přestěhována do knihovny UK PedF, Magdalény Rettigové 4


              


Bližší informace jsou na stránkách jednotlivých pracovišť.