• Aktuality

Aktuality

22. května 2019

Vítězství smíšeného sboru PedF UK na mezinárodní soutěži ABB


Smíšený pěvecký sbor PedF UK Collegium paedagogicum se ve dnech 9. a 10. 5. 2019 zúčastnil mezinárodní soutěže akademických sborů v Banské Bystrici a získal následující ocenění:


1) Zlaté pásmo – COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR


2) Cena Ministra školstva SR – „Absolútnemu víťazovi ABB 2019 “COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR


3) Cena banskobystrického diecézneho biskupa – „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“. COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR


4) Absolútny víťaz festivalu ABB 2019 COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR

Collegium paedagogicum v Alliance 4EU+


Smíšený pěvecký sbor PedF UK Collegium paedagogicum se ve dnech 11. a 12. 5. 2019 zúčastnil prvního setkání univerzitních pěveckých sborů Wiosna Chórów na UW v rámci Alliance 4EU+ve Varšavě. Zpěváci i umělecké vedení sboru se měli možnost setkat s kolegy z ostatních sborů – z Varšavské univerzity, z pařížské Sorbonny i z Univerzity Heidelgerg.

Celostátní Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí

Ústí nad Labem 29. a 30. 4. 2019Obor Hra na housle


I. kategorie:

1. cena Václav Pelouch (1Bc HV-NA), vyučující PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

klavírní spolupráce MgA. Slávka Vernerová, Ph.D.


2. cena Veronika Hamplová (3Bc HV-NA), vyučující PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

klavírní spolupráce MgA. Slávka Vernerová, Ph.D.


2. cena Eva Šibřinová (3Bc HV-NA), vyučující PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

klavírní spolupráce MgA. Slávka Vernerová, Ph.D.


II. kategorie

1. cena Anna Knížková (2Bc AJ-HV), vyučující Mgr. Jan Rada

klavírní spolupráce Martina Jelínková (2Bc AJ-HV)


3. cena Markéta Lizáková (2Bc D-HV), vyučující Mgr. Jan Rada

klavírní spolupráce Josef Popelka (Pražská konzervatoř)
Obor Hra na klavír


I. kategorie

1. cena Miroslava Honzová (2Bc HV-NA), vyučující doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.


3. cena Zuzana Široká (3Bc HV-NA), vyučující PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Obor Sbormistrovství


1. cena Anna Svobodová (3Bc HV-SB), vyučující MgA. Miriam Němcová


2. cena Bc. Josefína Nedbalová (2Mgr HV-SB), vyučující MgA. Jan SteyerObor Zpěv


I. kategorie

Čestné uznání a ocenění za pěvecký projev Šárka Stejskalová (2Bc HV-SB), vyučující Mgr. Iva Volavá

klavírní spolupráce Vojtěch Racek (1Bc HV-SB)


II. kategorie

1. místo Bc. Václav Mašek (1Mgr HV-ČJ), vyučující Mgr. Iva Volavá

klavírní spolupráce Štěpánka Rohlíčková (Pražská konzervatoř)


Čestné uznání a ocenění za přednes muzikálové skladby Bc. Kyriaki Chira (1Mgr HV-NA), vyučující Mgr. Iva Volavá

klavírní spolupráce Mgr. Vartan Agopian (3 Ph.D.)Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí Ružomberok 9. 4. 2019


Obor zpěv


Václava Štěpánová (1Mgr HV-NA) Čestné uznání, vyučující Mgr. Iva Volavá

klavírní spolupráce Štěpánka Rohlíčková (Pražská konzervatoř)

Gratulujeme!
Sdílet na: