• Aktuality

Aktuality


6. ledna 2020

Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor


Autor projektu: Pavla Gajdošíková

Kurátorská spolupráce: Helena Blašková


7. 1. – 31. 1. 2020


Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1


Výstava přestavuje proces dlouhodobé spolupráce mezi studenty a pedagogem a reflektuje projekt, který se snaží uchopit žitý prostor z různých úhlů pohledu. Tento projekt zahrnoval mnoho aktivit, byl to několikaletý výzkum uměním, realizování skupinových a samostatných výstav, workshopů a pedagogických projektů. Výstava je proto výsledkem několikaletého úsilí, jež je součástí a/r/tografického výzkumu disertační práce Pavly Gajdošíkové.

V tomto „a/r/tografickém prostředí“ se autorka zabývá hledáním a zkoumáním reflexí, souvisejících s výtvarným projevem, interpretujících jak výtvarné dílo, tak samotný prostor našeho života. Současně tak reflektuje přesahy a společnou řeč napříč obory architektury, výtvarného díla a výtvarné pedagogiky na cestě ke společnému průsečíku, kterým je tázání se po roli a významu prostoru v životě člověka.

Sdílet na: