Výběrové řízení pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) Erasmus+

V návaznosti na pokyny uvedené na stránkách UK (http://cuni.cz/UK-39.html) vypisuje Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty UK


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) v akademickém roce 2019/2020 v rámci programu Erasmus+.


Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu. Praktické stáže si studenti vyhledávají sami (již uzavřené dohody jsou zveřejněny ve webové aplikaci.


Pro zařazení do výběrového řízení musí student/ka doručit nejpozději do pondělí 25. 03. 2019 na Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, dveře č. 443) tyto dokumenty:


  • životopis v ČJ

  • motivační dopis v ČJ (včetně uvedení emailového kontaktu studenta a uvedení plánované délky stáže),

  • studijní průměr za dosavadní studium (výpis ze SIS potvrzený Studijním oddělením),

  • certifikát nebo jiný dokument potvrzující jazykovou úroveň studenta/tky v jazyce stáže (případně dle domluvy),

  • souhlas/doporučení katedrálního koordinátora z katedry, kam student/ka patří,

  • předběžný souhlas s přijetím od přijímající instituce (stačí vytištěný e-mail) s uvedením předpokládaného termínu a délky stáže.


Dokumenty lze také zaslat naskenované na níže uvedený email, originály je však třeba přinést nejpozději k výběrovému řízení.


Termín výběrového řízení bude zveřejněn později.


Studenti, kteří včas odevzdají všechny podklady, budou e-mailem pozváni na osobní pohovor na konkrétní čas v tomto termínu.


Na pozdě odevzdané přihlášky nebude brán zřetel.


Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci Oddělení pro zahraniční vztahy.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Nikolu Velíškovou ( ).


Poslední změna: 19. březen 2019 16:22 
Sdílet na: