• Kalendář

Kalendář


Sedmnáctý ročník česko-slovenské přehlídky SVOČ 2018 v didaktice matematiky se bude konat 8.–9.6.201á v Kostelci n. Černými lesy. Organizačně ho zajišťuje Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se SUMA JČMF a SMS JSMF.


V době, kdy nejsou jednotné plány vzdělávání učitelů matematiky na školách připravujících učitele a kdy na většině vysokých škol připravujících učitele průběžně probíhají výrazné změny v organizaci a obsahu studia, je pravidelné setkávání studentů nad studentskými pracemi mimořádně důležité.


V letech 2002 až 2017, kdy se konala SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost) v oboru Didaktika matematiky, se potvrdila potřeba a užitečnost česko-slovenské přehlídky prací studentů pro rozvoj studia učitelství matematiky (včetně učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol a pro speciální pedagogiku).

Začátek akce 8. června 2018 v ...
Konec akce 9. června 2018 v ...
Organizátor KMDM
Místo konání akce Kostelec nad Černými Lesy
Sdílet na: