• Kalendář

Kalendář


Dne 26. 9. 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční odborná konference, která navazuje na již realizované konference letech 2014 a 2016. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín (primární a předškolní pedagogika, poradenská psychologie, speciální pedagogika, lingvistika, aj.). Reagujeme tak na potřebu vzájemného kontaktu a ovlivňování výzkumu, teorie a praxe. Pořádanou akcí dáváme prostor pro setkávání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností.


Zveme tedy kolegy z PedF UK i ostatních vysokých škol, studenty oborů, kterých se čtenářská gramotnost dotýká, učitele mateřských, základních i středních škol, ale také poradenské pracovníky, kteří se zabývají gramotnostními problémy u našich žáků. Poprvé se uskuteční sekce v gesci studentů - představí výstupy svých závěrečných prací a jiných aktivit, podporujících rozvoj čtení a čtenářství.

Začátek akce 26. září 2018 v ...
Konec akce 26. září 2018 v ...
Organizátor KPSYCH
Místo konání akce AULA, R016, R108, R118, R112, R208, R209, R210, R216, R2017, Velký sál, Malý sál
Sdílet na: