• Kalendář

Kalendář


Dne 26. 9. 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční odborná konference, která navazuje na již realizované konference letech 2014 a 2016. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín (primární a předškolní pedagogika, poradenská psychologie, speciální pedagogika, lingvistika, aj.). Reagujeme tak na potřebu vzájemného kontaktu a ovlivňování výzkumu, teorie a praxe. Pořádanou akcí dáváme prostor pro setkávání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností.


Zveme tedy kolegy z PedF UK i ostatních vysokých škol, studenty oborů, kterých se čtenářská gramotnost dotýká, učitele mateřských, základních i středních škol, ale také poradenské pracovníky, kteří se zabývají gramotnostními problémy u našich žáků. Poprvé se uskuteční sekce v gesci studentů - představí výstupy svých závěrečných prací a jiných aktivit, podporujících rozvoj čtení a čtenářství.


Program je bohatý, kromě zasedání v plénu a odborných sekcí bude realizována i posterová sekce. Od 17 hodin se uskuteční kulatý stůl "100 let české (a slovenské) dětské literatury", který je organizován na počest 100. výročí vzniku Československa. Do programu přispěli také naši studenti, kteří si od 18,15 připravili scénické čtení (titul je překvapením).


Více viz program konference.


K pasivní účasti je možné se přihlásit do 21.9.2018.


Konference je organizována v rámci projektu Univerzity Karlovy PROGRES P15 Q17 „Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu“.

Začátek akce 26. září 2018 v 8:30
Konec akce 26. září 2018 v 19:15
Organizátor KPSYCH, KPPP
Program https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-17396-version1-ctu_a_stavam_se_ctenarem_program_s_anotacemi.pdf
Místo konání akce viz program
Sdílet na: